Новопризначених головних лікарів Львівщини розвели як «лохів»?

      Відбулися конкурси на посаду керівників головних медичних закладів охорони здоровя Львівської області!             Хотів би, поділитись своїми враженнями ще й і як безпосередній учасник цих подій.

Проведення таких конкурсів передбачено ч.8 ст.16 «Основ законодавства України про охорону здоров´я». Порядок проведення конкурсу було затверджено 27.12.2017р. постановою КМУ № 1094. Іншою постановою КМУ № 1077 – затверджено порядок створення спостережних рад та внесення змін до типової форми контракту з керівником державних та комунальних закладів охорони здоров´я.

Постановою КМУ № 391 від 28.03.2017р. «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення» – до закладів ІІ-ІІІ рівня надання медичної допомоги, а це спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога – є цілий ряд вимог.

Однією з головних вимог – є автономізація закладу охорони здоров´я, відповідно до постанови КМУ № 1013 та однойменного закону.

МОЗ створило робочу групу, яка розробила методичні рекомендації по створенню комунальних некомерційних підприємств закладами усіх рівнів і навіть опублікувала ці рекомендації, в яких чітко виписано алгоритм дій органів місцевого самоврядування, департаментів, управлінь охорони здоров´я і керівників закладів охорони здоров´я . Типовий статут закладу, рекомендований в цьому документі, де просто можна вписати назву закладу та інші реквізити і реєструвати, подавши попередньо його на затвердження відповідної ради, а не розпорядженням голови або його заступника, який, до речі, не наділений повноваженнями, взагалі, приймати розпорядження, якщо він не виконує обов´язки голови ради. Статут затверджується рішенням ради, так як це є рішення, які приймаються, виключно, на пленарних засіданням ради, згідно ст.43 ЗУ « Про місцеве самоврядування». Здавалось, нічого простішого немає, взявши за основу типовий статут, відповідні положення, затверджені постановами уряду і – виконуйте. Але, не дивлячись на те, що працівники державних організацій і органів місцевого самоврядування мають діяти тільки у спосіб, визначений Конституцією України, законами – вирішили діяти по іншому.

  1. 1. Статути новостворених комунальних некомерційних підприємств закладів охорони здоров´я – не відповідають чинному законодавству, хоча погоджені, а у окремих випадках затверджені департаментом та управлінням охорони здоров´я,  управлінням майном спільної власності, КНП Львівської обласної ради так і КНП Львівської   міської ради, хоча законодавча база таких вимог не висуває.

Постанова КМУ № 1077 від 27.12.2017р. вимагає створення спостережних рад для закладів охорони здоров´я ІІ-ІІІ рівнів обов´язковим яка є єдиним органом відповідної ради, який контролює дотримання чинного законодавства закладом охорони здоров´я за надані ним медичні послуги.

  1. Ви будете дуже здивовані, але не дивлячись на такі грубі порушення, ці статути зареєстровані відповідними управліннями юстиції через своїх реєстраторів. Це грубі порушення і Господарського Кодексу, так як, майже у всіх статутах, затверджених органами управління є механізми певних погоджень та затверджень відповідними керівниками, хоча єдиним механізмом, відповідно до Господарського Кодексу, зі сторони власників є прийняття рішень, відповідно до інформації, наданої спостережною радою до якої входять:
  2. Один представник власника або уповноваженого органу.
  3. Представники структурного підрозділу з питань охорони здоров´я та соціального захисту місцевих адміністрацій або виконавчого органу місцевої ради – від однієї до чотирьох осіб.
  4. Депутатів місцевих рад, за згодою – від однієї до двох осіб.
  5. Представники громадських об´єднань, які працюють в галузі охорони здоров´я або захисту прав пацієнтів, боротьби з корупцією – від однієї до восьми осіб ( по одному представнику від об´єднання).

А тепер, ще кілька слів до конкурсів, що проводять міська та обласна ради.

Відповідно до постанови КМУ № 1094 конкурси проводяться з дотриманням:

– Рівного доступу;

– Політичної неупередженості;

– Законності;

– Довірливого ставлення;

– Недискримінації;

– Доброчесності, ефективності і справедливості процесу відбору.

Перший етап – формування конкурсної комісії, до складу якої мають увійти:

– Один претендент від органу управління;

– Три претенденти від трудового колективу, обрані на загальних зборах або конференції;

– Представники громадської ради органу управління або делеговані громадськими об´єднаннями та погоджені громадською радою при органі управління – по одному від кожного громадського об´єднання.

  1. Кількість членів комісії з проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу охорони здоров´я шість – дев´ять осіб. Представники громадських організацій, при проведенні цих конкурсів, подали заявку на включення своїх представників до складу комісії, але Львівська обласна рада не відіслала їх на погодження громадської ради органу управління, як вказано в постанові, і яка де факто відсутня, а залучила деяких «діячів» з числа громадської ради Львівської ОДА.

Ні Львівська обласна рада, ні громадська рада не органу управління, ні громадська рада при Львівській ОДА не мають підстав формувати склад комісії  до затвердження терміну подачі заяв, вказаних в оголошенні у п.17 «Порядку» передбачені вимоги до членів комісії – про відсутність у них конфлікту інтересів, але цього пункту, при формуванні комісії, також не завжди дотримувалися.

  1. Відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ № 1094, конкурсна комісія може залучати до роботи експертів, які б змогли об´єктивно оцінити конкурсні пропозиції та професійні здібності претендентів на співбесіді. Але, не дивлячись на те, що склад комісії за своїми фаховими здібностями навряд чи міг об´єктивно оцінити такі пропозиції – правдиво фахових експертів до роботи комісії не долучали.
  2.  Комісія, на протязі 3-х днів після формування складу, на офіційному сайті органу управління в оголошенні публікує вимоги до претендентів, статут закладу, показники фінансово-економічної діяльності, структуру закладу.  Але, на жаль, у повному обсязі цих документів не було.

На мою думку, орган управління мав би дати можливість претендентам зустрітись з колективом закладів, в яких проводився конкурс, представити програму та відповісти на запитання – цього теж не було.

То законна вищезгадана Комісія чи ні?

То, чи законно перебуватимуть новопризначені на посадах головних лікарів (керівників медичних закладів)?

А відповідати за це, комусь прийдеться.

 

 

Опубліковано в Переглядів:

Leave a Comment